"Musikens påverkan på människan"

Nu sitter jag på musiklektionen och ska skriva om musikens påverkan på människan. Jag måste tänka och göra mitt bästa för jag vill ha bra betyg i musik. 
Musiken slutar om 20 minuter och efter det har jag idrott och sen har jag lunch. 


Kommentera här: